Potkali jste se s finančním poradcem a sepsali “smlouvu”. Zaplatili jste včas vše, co jste měli, ale přesto vám pojišťovna odmítla plnit. Jak je to vůbec možné?

Vaše rozhodnutí, že budete myslet na finanční bezpečí sebe a svých nejbližších je skvělé! Potkali jste se s finančním poradcem, který vám předložil návrh, jak by měla vaše pojistná ochrana vypadat, vše vám náležitě vysvětlí a vy se rozhodnete smlouvu uzavřít. Co vlastně podepisujete?

Finanční poradce nebo agent pojišťovny vám s největší pravděpodobností předloží NÁVRH pojistné smlouvy. To znamená, že s vámi sepíše všechny náležitosti, vy budete vědět, kolik by vaše pojištění mělo stát, ale ještě nevíte, zda tento návrh pojišťovna přijme! V zásadě mohou nastat 4 situace:

  1. Pojišťovna návrh přijme a vystaví a pošle vám tzv. pojistku, tedy potvrzení o tom, že smlouva byla platně uzavřena a že vám v případě potřeby bude plnit.
  2. Pojišťovna návrh přijme, ale navýší vám cenu za některá ze sjednaných připojištění (např. smrt, trvalá invalidita, atd.), což bude mít za následek vyšší měsíční pojistné; v tuto chvíli je na vás, jak k této změně přistoupíte. Buď ji budete akceptovat, začnete platit vyšší pojistné a jste pojištění nebo můžete od smlouvy odstoupit a zkusit najít jinou pojišťovnu. Tato situace vzniká nejčastěji kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu klienta a tudíž větší pravděpodobnosti, že vám bude pojišťovna častěji proplácet sjednaná rizika.
  3. Pojišťovna odmítne některá ze sjednaných připojištění nebo u nich pojistnou částku sníží na minimum. Nejčastěji je to znát u trvalé invalidity, kde se můžete ze sjednané částky 4.000.000,- Kč dostat třeba na 100.000,- Kč. V tuto chvíli máte na výběr, zda protinávrh pojišťovny přijmete nebo budete hledat dál.
  4. Pojišťovna vás odmítne pojistit. Tato situace je pro klienta nejhorší, protože je zde největší pravděpodobnost, že se podobně zachová většina pojišťoven.

Pokud pojišťovna hodnotí zdravotní stav klienta, má standartně 2 měsíce na to, aby se vyjádřila. Ptejte se svého poradce po tzv. PŘEDBĚŽNÉM POJIŠTĚNÍ, které vám umí zajistit plnění na některá z rizik (pozor – ne na všechna!) i před tím, než je pojišťovnou vystavena pojistka. Předběžné pojištění kryje pouze úrazy nebo má velice nízké limity pojistných částek. Toto předběžné krytí ale neposkytují všechny pojišťovny. Dále, aby vám z něj mohla pojišťovna plnit, musí návrh pojistné smlouvy splnit několik krytériií. Tedy musí být řádně vyplněn a podepsán, doručen do sídla pojišťovny a současně jste na určený účet poslali první platbu ve sjednané výši. Pokud by některé z těchto krytérií nebylo splněno, pojišťovna by neplnila, ani když máte předběžné krytí sjednáno.

Dále je potřeba dávat si pozor ještě na tzv. ČEKACÍ DOBY. Co to vlastně je?

Vyskytují se pouze u některých připojištění (typicky se týkají plnění z důvodu nemoci, ale nemusí to být vždy pouze nemoc). Jejich délku ke každému připojištění najdete vždy v pojistných podmínkách. Pro klienty to znamená, že jim pojišťovna začne plnit až po jejich uplynutí. Délka čekacích dob se u jednotlivých pojišťoven a připojištění různí a může být až 3 roky.

Vždy se zajímejte, kdy přesně začne pojišťovna plnit a zda jsou nějaké výluky nebo omezení pojistného plnění.

Máte dotazy? Jsm zde pro vás.