Pojďme se společně podívat na základní výrazy, které se v procesu vyřízení úvěrů vyskytují.

Bonita – poměr příjmu a úvěrového zatížení, vyjadřuje tedy, zda má žadatel dostatečný příjem na pokrytí běžných nákladů a splátek úvěru

ČNB – Česká národní banka

Doba splatnosti – období, po kterém bude úvěr zcela zaplacený

Fixace – období, po které banka garantuje výši úrokové sazby

Konsolidace – sloučení více úvěrových produktů do jednoho, cílem je snížení  celkového úvěrového zatížení a měsíční splátky

LTV – “loan to value” vyjadřuje procentní poměr mezi hodnotou (odhadní cenou) nemovitosti a výší úvěru

Nabývací titul – dokument, který potvrzuje vaše vlastnické právo k nemovitosti, nejčastěji kupní nebo darovací smlouva

Neúčelová hypotéka – neboli americká hypotéka; druh hypotečního úvěru, kde nemusíte dokládat, na co si peníze půjčujete

Odhad – posouzení ceny nemovitosti v souvislosti s obvyklou cenou v místě, kde se nemovitost nachází a také s riziky spojenými s nesplácením úvěru nebo její ztrátou

Potvrzení příjmu – dokument, prokazující výši vašeho příjmu; buď jím je daňové přiznání nebo vám zaměstnavatel potvrdí výši příjmu na formulář banky

RPSN – “roční procentní sazba nákladů” vyjadřuje, kolik vás celkem stojí úvěr; je to tedy celkový souhrn za úrok, poplatky a pojištění

Refinancování – krok, jehož cílem je zlepšit podmínky, za jakých máte peníze půjčené; jedná se tedy o převedení úvěru k jiné bance

Scoring a Rating – posouzení všech aspektů úvěrového obchodu, vašich možností splácení, vzdělání, zkušeností s půjčkami atd; vyhodnocuje si banka sama

Účelová hypotéka – druh hypotečního úvěru, kdy musíte vždy doložit, na co jste si peníze půjčili; nejčastěji se dokládá nabývacím titulem nebo fakturami z výstavby/rekonstrukce

Úrok – procetní výše odměny banky za půjčené peníze, nejčastěji se vyjadřuje v roční hodnotě, proto se používá zkratka “p.a.” (per anum)

Vinkulace – vázání vyplacení pojistného plnění ve prospěch banky, do výše nesplaceného úvěru; až pokud by něco zbylo, vyplatí pojišťovna tyto prostředky pojistníkovi (je zde popsána situace u hypotečních úvěrů)

Vlastní zdroje – vlastní finanční prostředky, které jsou vloženy do hypotečního obchodu

Zástava – jistota pro banku, že budete půjčené peníze splácet; jde o omezení vašeho vlastnického práva k nemovitosti a zapisuje se do katastru nemovitostí

Máte dotazy? Jsem zde pro vás.